DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Chung cư công vụ huyện Côn Đảo

Chung cư công vụ huyện Côn Đảo

Chung cư công vụ huyện Côn Đảo

 

 

 

 

 
 

Địa điểm

  Huyện Côn Đảo -Tỉnh Bà RịaVũng Tàu

Đơn vị thi công

  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tổng mức đầu tư

  37 tỷ đồng

Quy mô dự án

  5 tầng trên diện tích 7.125m2

Thời gian thực hiện

  2010-2011