DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Kéo rải tuyến ống nhập trên biển vào Kho xăng dầu Cù Lao Tào

Kéo rải tuyến ống nhập trên biển vào Kho xăng dầu Cù Lao Tào

 
Kéo rải tuyến ống nhập trên biển vào kho xăng dầu Cù Lao Tào
title
       
   
Chủ đầu tư
:Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)
   
Đơn vị thi công
:Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
   
Tổng mức đầu tư
: tỷ đồng
   
Quy mô dự án
:2 tuyến ống nhập 18” (4,5km x 2)
   
Thời gian thực hiện
:2008 – 2009