DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Kho chứa LPG Gò Dầu

Kho chứa LPG Gò Dầu

Kho chứa LPG Gò Dầu
 

 

 

Địa điểm

  Khu công nghiệp Gò Dầu – Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

  Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas south)

Đơn vị thi công

  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tổng mức đầu tư

  169 tỷ đồng

Quy mô dự án

  40.000 m3

Thời gian thực hiện

  2008 – 2009