DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Kho xăng dầu Cù Lao Tào

Kho xăng dầu Cù Lao Tào

 
 
  Kho xăng dầu Cù Lao Tào
 
 

 

 

Địa điểm

 TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư

 Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

Đơn vị thi công

 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tổng mức đầu tư

 489 tỷ đồng

Quy mô dự án

  150.000 m3

Thời gian thực hiện

 2008 – 2009