DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Dự án » Dự án tiêu biểu » Mở rộng tổng kho xăng dầu Nhà Bè GĐ2

Mở rộng tổng kho xăng dầu Nhà Bè GĐ2

Mở rộng tổng kho xăng dầu Nhà Bè
 

 

Địa điểm

 Huyện Nhà Bè – TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

 Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

Đơn vị thi công

 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tổng mức đầu tư

 100,386 tỷ đồng

Quy mô dự án

  50.000 m3

Thời gian thực hiện

 2009 – 2010