DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Nhà bảo tàng Côn Đảo

Nhà bảo tàng Côn Đảo

Nhà bảo tàng huyện Côn Đảo

 


 

 

 

 

 

 

Địa điểm

 Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư

 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đơn vị thi công

 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tổng mức đầu tư

  tỷ đồng

Quy mô dự án

  68,5 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

 2010