DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Nhà máy hóa phẩm Dầu khí DMC

Nhà máy hóa phẩm Dầu khí DMC

Nhà máy hóa phẩm Dầu khí DMC
 

 

 

 

 

 
 

Địa điểm

  Khu công nghiệp Cái Mép – Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu

Đơn vị thi công

  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tổng mức đầu tư

  174 tỷ đồng

Quy mô dự án

  Xây dựng trên diện tích 2,6ha

Thời gian thực hiện

  2011-2012