DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Nhà ở xã hội Huyện Côn Đảo

Nhà ở xã hội Huyện Côn Đảo


CHUNG CƯ CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP 

(NHÀ Ở XÃ HỘI) HUYỆN CÔN ĐẢO

 

 

 

 

Địa điểm

  Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư

  Ban Quản lý dự án Huyện Côn Đảo

Đơn vị thi công

  Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Gía trị hợp đồng

  51.110.759.036 đồng

Thời gian thực hiện

  17 tháng