DOBC » News » News Corporation » Đảng ủy PVC tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XI)

Đảng ủy PVC tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XI)

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XI) với nội dung “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đồng thời Tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên đủ điều kiện trong toàn Tổng Công ty.

* Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XI) với nội dung “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đồng thời Tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên đủ điều kiện trong toàn Tổng Công ty.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ Trưởng Vụ Lý luận Chính trị – Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Trần Quang Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Về phía Tổng Công ty, có đồng chí Trịnh Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT; cùng toàn thể các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Đảng đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty tại khu vực phía Bắc.

Sau thành công Đại hội XI của Đảng, Trung ương đã ban hành những Nghị quyết quan trọng nhằm từng bước cụ thể hoá, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trong đó có những nội dung quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và mới đây Hội nghị Trung ương 4 đã ban hành Nghị quyết  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết này cũng như quá trình triển khai thực hiện  tiếp theo đang là vấn đề nóng bỏng trong đời sống chính trị của đất nước.

 

 

 

  Đồng chí Trịnh Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT PVC phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã khẳng định thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết của Trung ương, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động toàn Tổng công ty có được nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung, nắm vững các quan điểm chỉ đạo, tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trên cơ sở đó củng cố niềm tin, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết. Sau khi học tập, từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động cần nắm vững những việc phải làm, các biện pháp thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, việc làm thiết thực, nói đi đôi với làm, đem lại hiệu quả thực tế. Gắn kết nhuần nhuyễn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) với việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn Tổng Công ty tập trung thực hiện “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất – kinh doanh, thi đua “Về đích trước”; Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp PVC, vì sự phát triển bền vững của PVC. Đây chính là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng bộ, công nhân viên tự liên hệ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong mọi hành động, việc làm, trong tư tưởng, lập trường và phát ngôn.

 

 

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị – Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo dõi phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI). Đồng thời, toàn Hội nghị đã nghiên cứu Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty về triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Các ban tham mưu của Đảng ủy Tổng công ty, trên cơ sở đóng góp, phản hồi của đại biểu, sẽ sớm hoàn thành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) sát với tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn. Bên cạnh đó, Văn phòng Đảng ủy trình Thường vụ Đảng ủy quyết định thành lập ngay bộ phận thường trực để theo dõi, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết.

 

 

 

 Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 

 

Cũng tại Hội nghị, 10 Đảng viên đến từ các đơn vị thành viên của Tổng Công ty đã được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hội nghị phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XI) cũng được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu vào ngày 19/5. 8 đồng chí Đảng viên đến từ các đơn vị thành viên của PVC tại khu vực phía Nam cũng được trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm tuổi Đảng trong dịp này.

Hoàng Châu