DOBC » News » News Group » PVN luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại

PVN luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại

Trong Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), khoa học công nghệ (KHCN) đã được đưa vào nhóm 3 giải pháp đột phá quan trọng nhất. Đây chính là động lực thúc đẩy ngành Dầu khí Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong suốt 50 năm qua.

Chủ tịch Phùng Đình Thực khẳng định KHCN là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển ngành Dầu khí Việt Nam

 

Thực hiện Công văn số 1951-CV/BTGTW ngày 08/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ pháttriển KHCN và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháptrong thời gian tới của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 03/5/2012, lãnh đạo PVN đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành gồm các đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN và các Ban chuyên môn của Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo TW, Bộ KH&CN về tình hình phát triển KH&CN tại Tập đoàn.

Về phía PVN, đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự còn có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, Đảng ủy PVN đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về KHCN tại Tập đoàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về “Định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”; PVN đã sớm soạn thảo và ban hành “Chiến lược khoa học – công nghệ ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” và chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu khoa học (NCKH) trong toàn ngành Dầu khí tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của NCKH, nhằm thực hiện “Chiến lược phát triển Ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đoàn công tác cũng được nghe báo cáo về chiến lược phát triển KHCN của PVN; lộ trình công nghệ cho ngành Dầu khí Việt Nam với 3 bước chuyển dịch kỹ thuật và thích nghi công nghệ, lựa chọn và chuyển giao công nghệ, làm chủ và sáng tạo công nghệ thể hiện các trình độ phát triển công nghệ dầu khí theo từng giai đoạn. Ngành Dầu khí Việt Nam đã quyết liệt triển khai các hoạt động đầu tư cho KHCN nhằm đưa Tập đoàn có bước phát triển vượt bậc về chất và lượng, đưa nước ta vào danh sách các nước sản xuất dầu khí trên thế giới và đứng hàng thứ ba ở Đông Nam Á về sản lượng khai thác dầu thô.

 

Giàn khoan tự nâng 90m nước – công trình khoa học thành công của trí tuệ Dầu khí hôm nay

 

Với đặc điểm ngành công nghiệp dầu khí là ngành công nghiệp nặng, nhiều rủi ro, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và công nghệ kỹ thuật cao; Hoạt động dầu khí mang tính quốc tế cao, đi tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế. Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, Ngành dầu khí Việt Nam đã rất chú trọng đến công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến. PVN đã chỉ đạo các đơn vị NCKH trong ngành có các chủ trương cụ thể, tập trung vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, nhất là nghiên cứu tổng hợp, áp dụng các công nghệ cao, tiên tiến, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và các yêu cầu cụ thể của PVN, tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành (kể cả quốc tế) góp phần có những tư vấn thiết thực cho công tác sản xuất kinh doanh của PVN. Thực tiễn hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của PVN trong những năm qua cho thấy, các công trình NCKH đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng như: cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí các bể trầm tích, các lô tìm kiếm thăm dò, đề xuất phương hướng tìm kiếm thăm dò tiếp theo, đưa ra các giải pháp duy trì và nâng cao sản lượng khai thác dầu khí, phát triển thị trường, phát triển công nghệ sử dụng khí, cung cấp các số liệu cơ sở về tài nguyên dầu khí của Việt Nam phục vụ kinh doanh, thương mại và triển khai các đề án dầu khí. Đánh giá kịp thời tác động môi trường của các hoạt động dầu khí và đảm bảo an toàn cho các hoạt động này.

Nhằm nâng cao năng lực KHCNtrong các lĩnh vực SXKD cốt lõi, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã và đang tập trung đầu tư nâng cao năng lực KH&CN Dầu khí Việt Nam trong các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; lĩnh vực thu gom, vận chuyển, tàng trữ, xử lý và sử dụng khí; lĩnh vực hóa, chế biến dầu khí và hóa dầu; lĩnh vực công nghệ công trình dầu khí; lĩnh vực xây dựng và vận hành các nhà máy điện và lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

 

Trung tâm điều khiển Nhà máy xơ sợi Đình Vũ – Nhà máy ứng dụng những công nghệ bản quyền hiện đại bậc nhất trên thế giới.

 

Bên cạnh đó, PVN luôn chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực KHCN; đổi mới tổ chức và hoạt động KH&CN, từng bước cải tiến và hoàn thiện mô hình tổ chức NCKH; đã và đang tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm KHCN mang thương hiệu Petrovietnam, nhằm tiến tới từng bước hình thành một thị trường KHCN Dầu khí ngay trong Tập đoàn.  Hợp tác quốc tế về KHCN trong ngành đã được tăng cường và đa dạng hoá một cách có chọn lọc, ưu tiên hợp tác với các đối tác truyền thống nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu KHCN cho khối các đơn vị nghiên cứu và tập trung đào tạo cán bộ KHCN có trình độ cao (Thạc sĩ và Tiến sĩ).

Trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2025, PVN tiếp tục đẩy mạnh công tác lựa chọn, chuyển giao, ứng dụng và làm chủ các công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện môi trường vào trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn song song với việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu đàn trong từng khâu công nghệ đạt trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, trong giai đoạn trước mắt, Tập đoàn tập trung nguồn lực chỉ đạo thực hiện thành công 03 nhóm giải pháp mang tính đột phá về KHCN, đó là đột phá trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của KHCN; đột phá về cơ chế, chính sách phát triển hoạt động KHCN và đột phá trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Nền kinh tế Việt Nam đang khởi động quá trình tái cấu trúc nhằm phát triển theo chiều sâu, phát triển nhanh đi đôi với phát triển bền vững. Với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững và hướng tới phát triển nền kinh tế tri thức trong ngành Dầu khí Việt Nam, KHCN Dầu khí Việt Nam chắc chắn là một nhân tố hết sức quan trọng, mang tính đột phá để thực hiện thành công mục tiêu này.

Trong buổi làm việc với Đoàn công tác, hai bên đã cùng thảo luận và trao đổi những vấn đề liên quan đến đường lối chính sách, những giải pháp và cách thức xử lý các vấn đề để nền KH&CN Dầu khí Việt Nam nói riêng và KH&CN nước nhà nói chung thực sự góp phần đưa công cuộc CNH, HĐH đi đến thành công, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước CNH vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng đề xuất một số kiến nghị như: Đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách giành ưu tiên phát triển KHCN, tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy khả năng sáng tạo của các nhà khoa học Việt Nam. Trung ương Đảng xem xét ra Nghị quyết mới về KH&CN bắt kịp nhịp đập và hơi thở thực tiễn hoạt động KH&CN trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế nước nhà theo hướng phát triển theo chiều sâu và bối cảnh quốc tế về toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức; Chính phủ có cơ chế, chính sách đưa KHCN, cùng với giáo dục, thực sự là “quốc sách” nhằm hỗ trợ quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình phát triển theo chiều sâu của Tập đoàn và cả nền kinh tế; Có cơ chế để khuyến khích tăng cường đầu tư cho KHCN từ cả phía Nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là các công nghệ quan trọng trong một số ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước như ngành Dầu khí Việt Nam…; có chính sách ưu đãi hơn nữa về thuế cho hoạt động KH&CN (nhất là khuyến khích việc nghiên cứu sáng tạo công nghệ mới, ứng dụng công nghệ mới tiên tiến của thế giới và đổi mới công nghệ); sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động KH&CN.

Đoàn công tác đánh giá cao việc PVN luôn đi tiên phong trong việc đổi mới công nghệ, là doanh nghiệp có năng lực ứng dụng hàng đầu của Việt Nam và luôn có những giải pháp mạnh mẽ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời lãnh đạo Bộ KH&CN, Ban Tuyên giáo TW cũng bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn đối với KHCN Dầu khí trong thời gian tới.

Chủ tịch Phùng Đình Thực thay mặt lãnh đạo PVN khẳng định quyết tâm của Tập đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), nỗ lực phát triển KHCN sâu rộng, kịp thời trong toàn hệ thống, gắn hoạt động nghiên cứu ứng dụng chặt chẽ với thực tế sản xuất kinh doanh; đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng TW Đảng và các Bộ, ngành đối với Tập đoàn trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Tuyên giáo TW, Chính phủ, Bộ, ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền KHCN Dầu khí của Việt Nam, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới và có đóng góp xứng đáng vào công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của nước ta.

 

Theo petrotimes.vn