DOBC » Works - Projects » Chế tạo giàn khoan Topside RC Đồi Mồi

Chế tạo giàn khoan Topside RC Đồi Mồi

Chế tạo giàn khoan Topside RC Đồi Mồi

Địa điểm

 Cảng Vietsovpetro – TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư

 Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

Đơn vị thi công

 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tổng mức đầu tư

 35 tỷ đồng

Quy mô dự án


Thời gian thực hiện

2008 – 2009