DOBC » Works - Projects » Dự án đường ống kho cảng LPG Thị Vải

Dự án đường ống kho cảng LPG Thị Vải

Dự án đường ống kho cảng xuất LPG Thị Vải

 

Địa điểm
:Cảng Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư
:Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)
Đơn vị thi công
:Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tổng mức đầu tư
:250 tỷ đồng
Quy mô dự án
:
Thời gian thực hiện
:1997 – 2000