DOBC » Works - Projects » Projects » Hệ thống phân phối khí thấp áp GĐ2

Hệ thống phân phối khí thấp áp GĐ2

Hệ thống phân phối khí thấp áp giai đoạn 2

Địa điểm
:KCN Phú Mỹ – Mỹ Xuân – Gò Dầu
Chủ đầu tư
:Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)
Đơn vị thi công
:Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tổng mức đầu tư
:116,30 tỷ đồng
Quy mô dự án
:Cấp khí thấp áp cho KCN Phú Mỹ – Mỹ Xuân – Gò Dầu
Thời gian thực hiện
:2006 – 2008