DOBC » Works - Projects » Projects » Kéo rải tuyến ống nhập trên biển vào Kho xăng dầu Cù Lao Tào

Kéo rải tuyến ống nhập trên biển vào Kho xăng dầu Cù Lao Tào

Kéo rải tuyến ống nhập trên biển vào kho xăng dầu Cù Lao Tào

titleChủ đầu tư
:Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)


Đơn vị thi công
:Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí


Tổng mức đầu tư
: tỷ đồng


Quy mô dự án
:2 tuyến ống nhập 18” (4,5km x 2)


Thời gian thực hiện
:2008 – 2009