DOBC » Works - Projects » Projects » Mở rộng tổng kho xăng dầu Nhà Bè GĐ2

Mở rộng tổng kho xăng dầu Nhà Bè GĐ2

Mở rộng tổng kho xăng dầu Nhà Bè
 

Địa điểm  Huyện Nhà Bè – TP.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư  Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)
Đơn vị thi công  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tổng mức đầu tư  100,386 tỷ đồng
Quy mô dự án   50.000 m3
Thời gian thực hiện  2009 – 2010