DOBC » Works - Projects » Projects » Nhà bảo tảng Côn Đảo

Nhà bảo tảng Côn Đảo

Nhà bảo tàng huyện Côn Đảo

 


Địa điểm  Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đơn vị thi công  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tổng mức đầu tư   tỷ đồng
Quy mô dự án   68,5 tỷ đồng
Thời gian thực hiện  2010