DOBC » Works - Projects » Sửa chữa giàn khoan trên biển

Sửa chữa giàn khoan trên biển


Sửa chữa giàn khoan trên biển
image006
 
Địa điểm
Chủ đầu tư
Đơn vị thi công
Thời gian thực hiện
:Các giàn khoan trên biển Bà Rịa – Vũng Tàu
:Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
:Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
:Theo hợp đồng ký kết