DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu » Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

18/01/2011 08:03:00 - Thi công các công trình đường ống, bồn bể chứa; Lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị điều khiển, tự động hoá công nghiệp; Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện ...

Xem thêm