DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu » Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí tiếp tục khẳng định là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Dầu khí theo định hướng phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Xầy lắp Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lấy Văn hóa dầu khí làm nền tảng, giá trị cốt lõi để nâng cao tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và hiệu quả.

Trong thời gian tới DOBC vẫn xác định “Dầu khí vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu, quan trọng và là ngành kính tế mũi nhọn của đất nước”. Do đó, bằng năng lực, kinh nghiệm và truyền thống vốn có của những người thợ xây lắp Dầu khí, DOBCsẽ không ngừng đổi mới về tư duy, tiếp tục phát triển, nâng tầm cao mới, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, thỏa mãn tối đa nhu của của mọi khách hàng. Đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu, đầu tư vào khoa học công nghệ; không ngừng cải tiến, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, để khẳng định thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.

DOBC SLOGAN