DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2017

23/03/2017 09:31:57 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2017

Xem thêm

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2017

23/03/2017 09:29:39 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2017

Xem thêm

Chứng nhận ASME

28/09/2016 14:15:02 Ngày 16-17/9/2013 tại Thành phố Vũng Tàu, đoàn chuyên gia của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (American Society of Mechanical Engineers – ASME) đã tiến hành đánh giá để cấp chứng chỉ ASME (dấu S và U) ...

Xem thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007

28/09/2016 03:31:07 HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức năng nhiệm ...

Xem thêm

Hệ thống ISO

28/09/2016 02:20:58 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức ...

Xem thêm

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2016

15/03/2016 17:00:00 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM  2016  

Xem thêm

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2016

15/03/2016 17:00:00 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2016  

Xem thêm

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2015

02/04/2015 09:42:38 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2015

Xem thêm

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2015

02/04/2015 09:40:33 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2015

Xem thêm

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2014

21/03/2014 07:15:07 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2014   

Xem thêm

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2014

21/03/2014 07:13:34 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2014   

Xem thêm

MUC TIEU CHAT LUONG

21/03/2013 02:45:47 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2012

Xem thêm

Mục tiêu chất lượng Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/02/2011 08:04:37 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Xem thêm

Chính sách chất lượng Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/02/2011 08:04:37 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Xem thêm