DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Chứng nhận ASME » Chứng nhận ASME

Chứng nhận ASME

Ngày 16-17/9/2013 tại Thành phố Vũng Tàu, đoàn chuyên gia của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (American Society of Mechanical Engineers – ASME) đã tiến hành đánh giá để cấp chứng chỉ ASME (dấu S và U) cho công tác thiết kế, chế tạo và lắp đặt lò hơi, ống áp lực và bồn áp lực cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Trong quá trình thực hiện, các chuyên gia ASME đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các qui định và tiêu chuẩn ASME do Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thực hiện.

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được công nhận về các sản phẩm và dịch vụ cơ khí trên toàn thế giới, đây là sự kiện quan trọng nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành của Công ty.