DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Hệ thống ISO

Hệ thống ISO

Hệ thống ISO

28/09/2016 02:20:58 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức ...

Xem thêm