DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Hệ thống ISO » Hệ thống ISO

Hệ thống ISO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức năng nhiệm vụ chính là: Thiết kế, thi công đường ống, bồn chứa xăng dầu, bồn chứa khí hóa lỏng, chế tạo giàn khoan, chân đế giàn khoan, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí, lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị điều khiển tự động hóa trong công nghiệp và các công trình dân dụng & công nghiệp khác… Trong quá trình hội nhập và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của DOBC. Từ năm 2002, DOBC đã triển khai xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Để tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng mới nhất vào các lĩnh vực hoạt động của đơn vị, Công ty vinh dự được Tổ chức TUV SUD PSB Vietnam cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, 9001:2015, 14001:2015.

 

CERTIFICATE ISO 9001_PETROLEUM

 CERTIFICATE ISO 14001_PETROLEUM

 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, 9001:2015, 14001:2015 là công cụ cung cấp những chuẩn mực cho mọi hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của đơn vị; giúp đơn vị tiếp cận phương thức quản lý tiên tiến và phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng bằng những sản phẩm tốt nhất. Bên cạnh đó việc áp dụng ISO 9001:2008, 9001:2015, 14001:2015 giúp cho cán bộ, công nhân viên thực hiện việc quản lý, kiểm soát chất lượng và công việc một cách hiệu quả và khoa học.