DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Hệ thống Ohsas

Hệ thống Ohsas

HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007

28/09/2016 03:31:07 HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức năng nhiệm ...

Xem thêm