DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Hệ thống Ohsas » HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007

HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007

HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007

  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức năng nhiệm vụ chính là: Thiết kế, thi công đường ống, bồn chứa xăng dầu, bồn chứa khí hóa lỏng, chế tạo giàn khoan, chân đế giàn khoan, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí, lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị điều khiển tự động hóa trong công nghiệp và các công trình dân dụng & công nghiệp khác… Trong quá trình hội nhập và phát triển việc áp dụng các hệ thống quản lý vào mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị là việc làm hết sức quan trọng. Vì vậy, song song với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thì DOBC đã chính thức áp dụng Hệ thống quản lý OHSAS 18001:2007 do Tổ chức TUV SUD PSB Vietnam chứng nhận.

  
 CERTIFICATE OHSAS 18001_PETROLEUM

Hệ thống quản lý OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được công nhận tòan cầu; là công cụ giúp Công ty phòng ngừa, loại bỏ và giảm thiểu tối đa mọi rủi ro cho cán bộ công nhân viên về an tòan sức khỏe nghề nghiệp; giúp Công ty cải thiện điều kiện làm việc an toàn nhất, hiệu quả nhất theo phương châm “An toàn – Chất lượng và Hiệu quả”, để góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của DOBC.