DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT công bố thông tin bổ nhiệm người người phụ trách quản trị Công ty

08/11/2018 13:44:50 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin bổ nhiệm người người phụ trách quản trị Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 810- ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2018 so với cùng kỳ năm 2017

20/10/2018 09:56:26 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT đính chính và bổ sung công văn của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

25/09/2018 16:53:03 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) xin đính chính và bổ sung công văn của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT giải trình yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán

31/08/2018 14:22:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán. Xin vui lòng xem file đính kèm: 662- giai ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ năm 2018

14/08/2018 18:08:34  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ năm 2018. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giải trình một ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

10/08/2018 15:18:02 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: bao cao giao ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh

02/08/2018 16:26:28 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 9. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:CBTT- Thay đổi giấy ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017

20/07/2018 09:45:17 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giải ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

12/07/2018 14:12:31 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 513- CBTT ky hop dong kiem ...

Xem thêm

PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

12/07/2018 07:37:14 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 39- Bao cao tinh hinh quan ...

Xem thêm

PXT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

06/07/2018 10:50:19 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: Thong bao giao dich co phieu cua nguoi ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

04/07/2018 07:17:49 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Quý cổ đông vui long xem file ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

28/06/2018 08:24:07 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm:468- Bo nhiem Pho Giam Doc ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC

23/06/2018 07:21:08 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm:CBTT- thoi giu chuc ...

Xem thêm

PXT Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2018

21/06/2018 10:12:58 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán: PXT) công bố Biên bản và Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui long xem file đính ...

Xem thêm

Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2018

08/06/2018 11:02:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố: Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

08/06/2018 09:33:10 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018 với các nội dung liên quan, vui lòng xem file đính kèm:406- CBTT Dai ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng

06/06/2018 09:17:54 PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng một số việc xây dựng của Tổ máy số 2 - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: 399- ...

Xem thêm

Trang 1 trên 712345...Trang cuối »