DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT- CBTT Thay đổi nhân sự

08/12/2023 21:25:14 PXT-CBTT Thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT thay doi nhan su

Xem thêm

PXT-Công bố thông tin Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

01/11/2023 16:15:35 PXT-Công bố thông tin Bổ nhiệm người quản trị Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT - CBTT Bo nhiem nguoi quan tri cong ty

Xem thêm

PXT-CBTT Thay đổi nhân sự

01/11/2023 16:10:01 PXT- CBTT Thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: Phu luc I - Thong bao thay doi nhan su

Xem thêm

PXT công bố thông tin BCTC quý III năm 2023

18/10/2023 20:31:25 PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT - CBTT Bao cao tai chinh Quy III nam 2023 

Xem thêm

PXT – CBTT Thay đổi nhân sự

21/09/2023 10:25:37 PXT- Công bố thông tin thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: CBTT thay doi nhan su

Xem thêm

PTX-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023

15/08/2023 14:37:57 PXT-CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT-CBTT BCTC ban nien nam 2023

Xem thêm

DOBC- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

28/07/2023 09:14:43 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:14-Ban cong bo-BC quan tri 6 thang dau nam 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

18/07/2023 08:00:02 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Bao cao tai chinh Quy 2-2023

Xem thêm

PXT- Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2023

22/06/2023 14:45:33 PXT- CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Hop dong kiem toan nam 2023

Xem thêm

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023 15:03:29 Sáng ngày 28/4/2023, tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), mã chứng khoán PXT đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.Đến dự ...

Xem thêm

Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của DOBC

04/05/2023 08:06:40 Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CPXL Đường ống Bể chứa Dầu Khí . Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 176- CBTT NQ va BB DHCD TN nam 2023 cua DOBC

Xem thêm

PXT- GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN QUÝ I NĂM 2023 THAY ĐỔI TỪ 10% TRỞ LÊN SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022

14/04/2023 10:39:50 PXT- Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1 năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT giai trinh thay doi loi nhuan sau ...

Xem thêm

PXT- CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

14/04/2023 10:29:49 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT CBTT BCTC Quy I nam 2023

Xem thêm

PXT- Bổ sung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

10/04/2023 07:57:33 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin bổ sung Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường  niên năm 2023.Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:139-PXT - CBTT bo sung tai DHCD nam 2023

Xem thêm

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

06/04/2023 16:12:17 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường  niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:1. Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường  niên năm 2023: Thu ...

Xem thêm

PXT – Báo cáo thường niên năm 2022

04/04/2023 07:56:50 PXT - Báo cáo thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-Bao cao thuong nien nam 2022

Xem thêm

PXT – CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

16/03/2023 11:09:59 PXT- Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT BCTC nam 2022 sau kiem toan

Xem thêm

PXT- Công bố thông tin kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

01/03/2023 15:46:58 PXT CBTT kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- CBTT ke hoach to chuc DHDCD thuong nien nam 2023

Xem thêm