DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

DOBC công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

DOBC công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 290-Ket qua to chuc DHDCD thuong nien mam 2022 cua DOBC

HINH CK