DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2018

08/06/2018 11:02:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố: Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

08/06/2018 09:33:10 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018 với các nội dung liên quan, vui lòng xem file đính kèm:406- CBTT Dai ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng

06/06/2018 09:17:54 PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng một số việc xây dựng của Tổ máy số 2 - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: 399- ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 1/2018 so với cùng kỳ năm 2017

18/04/2018 07:35:37 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 1/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT-giai trinh ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

17/04/2018 15:43:56 PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: 281-Xin gia han thoi gian to chuc hop DHDCD ...

Xem thêm

PXT giải trình chậm CBTT kết luận của cơ quan thuế

14/04/2018 07:08:33 PXT giải trình chậm công bố thông tin kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRVT, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: giai trinh cham CBTT

Xem thêm

PXT CBTT kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRVT

11/04/2018 08:13:25 PXT công bố thông tin kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRTV tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau:260- CBTT ket luan ...

Xem thêm

PXT giải trình việc chưa thực hiện phương án khắc phục kết luận ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán theo công văn số 752/DOBC-TCKT ngày 29/8/2017 và phương án khắc phục

30/03/2018 08:59:01 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình việc chưa thực hiện phương án khắc phục kết luận ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán theo công văn số 752/DOBC-TCKT ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung tại Báo cáo kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017

19/03/2018 16:32:07 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại Báo cáo kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giai trinh y ...

Xem thêm

PXT CBTT kế hoạch SXKD và ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018

01/03/2018 14:26:25 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin về kế hoạch SXKD và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, vui long xem file đính kèm sau:158- CBTT ...

Xem thêm

PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

01/02/2018 08:40:18 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 như sau:Vui lòng xem file đính kèm sau:04- Bao cao tinh hinh quan tri cong ty niem yet- da ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2017 so với cùng kỳ năm 2016

19/01/2018 10:54:16 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2017 so với cùng kỳ năm 2016. Xin vui lòng xem file đính kèm. PXT- ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2017 so với cùng kỳ năm 2016

27/10/2017 13:09:13 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2017 so với cùng kỳ năm 2016 như sau:Xin vui long xem file đính kèm: 987- ...

Xem thêm

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

24/10/2017 15:59:35 Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán nhà nước;                     -  Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán ...

Xem thêm

Thông báo thôi chức danh Kế toán trưởng

24/10/2017 10:14:05  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin công bố thông tin về thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:Xin vui lòng xem file đính kèm: 965- CBTT thoi giu chuc ...

Xem thêm

PXT đưa ra phương án khắc phục kết luận ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh trên BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét

29/08/2017 14:14:21 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) đưa ra phương án khắc phục kết luận ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo soát xét BCTC giữa niên ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung trên báo cáo soát xét bán niên năm 2017

17/08/2017 15:58:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình một số nội dung trên báo cáo soát xét bán niên năm 2017, cụ thể như sau:xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT giải trình chênh lệch báo cáo bán niên năm 2017 trước và sau soát xét

16/08/2017 10:36:37 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình chênh lệch báo cáo bán niên năm 2017 trước và sau soát xét, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: xem chi tiết ...

Xem thêm

Trang 2 trên 712345...Trang cuối »