DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT: GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SXKD QÚY 2 2016

26/07/2016 02:54:33 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2016 so với cùng kỳ năm ngoái với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:Xem chi tiết ...

Xem thêm

PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

15/07/2016 08:56:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 như sau:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu

07/06/2016 03:26:23 Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

31/05/2016 07:27:42 Thông báo giao dịch Cổ phiếu của ông Nguyễn Minh ChâuXem chi tiết tại đây

Xem thêm

Hội đồng quản trị PVC-PT ban hành Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng “Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1”

20/05/2016 06:36:17 Công Bố Thông Tin Trên Cổng Thông Tin Điện Tử Của Ủy Ban Chứng Khoáng Nhà Nước Và SGDCK TPHCMXem chi tiết tại đây

Xem thêm

Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin

12/05/2016 03:22:10 Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông TinXem chi tiết tại đâyPL03- Bản cung cấp thông tin

Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016

27/04/2016 09:54:53 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

27/04/2016 09:53:31 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

PXT ký kết Hợp đồng thi công hệ thống vận chuyển than và đá vôi – DA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

21/04/2016 03:26:31 PXT ký kết Hợp đồng thi công hệ thống vận chuyển than và đá vôi - DA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

20/04/2016 03:22:02 PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trịVui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016

15/04/2016 02:29:31 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016 (chương trình Đại ...

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

08/03/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

17/02/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬCỦA UBCK NHÀ NƯỚC   Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

22/09/2015 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

25/07/2015 07:34:41 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

PXT Ký hợp đồng số 041/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloite Việt Nam

30/06/2015 02:01:22 Ngày 29/6/2015 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT, mã chứng khoán PXT) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 041/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloite Việt Nam về ...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

25/04/2015 07:44:34 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015

10/04/2015 03:04:42 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015   Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015.Quý cổ đông tham ...

Xem thêm