DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT công bố thông tin về công tác cán bộ tại Công ty DOBC

07/11/2020 07:20:06 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về công tác cán bộ tại Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 486-Cong tac can bo tai Cong ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN DỪNG CƯỠNG CHẾ THUẾ

03/11/2020 09:31:49 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin dừng cưỡng chế thuế Công ty DOBC. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 476-Dung cuong che thue Cong ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

29/10/2020 15:58:02 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 474-Thoi giu chuc PGD ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

22/10/2020 13:48:50 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về lỗi xảy ra đối với website Công ty

13/10/2020 16:04:39 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về lỗi xảy ra đối với website Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 446-Tinh trang truc ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiễm và bầu bổ sung TV HĐQT

12/10/2020 11:24:46 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiễm và bầu bổ sung TV HĐQT. Quý cổ ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin giải trình theo yêu cầu công văn số 1504 của Sở GDCK TPHCM

05/10/2020 14:46:48 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin giải trình theo yêu cầu công văn số 1504 của Sở GDCK TPHCM. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BRVT

11/08/2020 11:34:27 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BRVT. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được soát xét quý II năm 2020 và Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh trên báo cáo tài chính đã được soát xét

04/08/2020 07:59:54 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp đã được soát xét quý II năm 2020 và Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ và ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BRVT

14/07/2020 08:20:29 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BRVT. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

09/07/2020 17:17:41 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 318-CBTT Bo nhiem PGD Cong ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

03/07/2020 16:53:32 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 304-CBTT ky ket hop dong ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cố đông thườn niên năm 2020

17/06/2020 16:00:54 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

Giải trình về việc cổ phiếu PXT tăng trần 10 phiên liên tiếp

16/06/2020 16:35:55 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin giải trình việc cổ phiếu PXT tăng trần 10 phiên liên tiếp. Quý cổ đông vui lòng xem file đính ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

16/06/2020 16:32:56 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm :Công văn ...

Xem thêm

Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Công ty

09/06/2020 16:17:45 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 263-CBTT ve bo nhiem Giam doc ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về việc tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020

04/06/2020 07:54:00 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: 251-CBTT ve Dai ...

Xem thêm

DOBC giải trình biến động kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019

20/04/2020 16:07:18 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình biến động kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: 173-Giai trinh bien ...

Xem thêm