DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT – BAN GIÁM ĐỐC

03/12/2014 07:23:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT - BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

15/10/2014 01:02:41    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Phó giám đốc Công ty

29/07/2014 08:17:35 Kính gửi Quý cổ đông Ngày 28/7/2014 Hội đồng đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ( PVC-PT) đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Tô Xuân Mai - Ủy viên ...

Xem thêm

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT

29/04/2014 10:25:05 BIÊN BẢN -  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT VÀ TỜ TRÌNH THỎA THUẬN KHUNG GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ VÀ TỔNG CÔNG TY CỔ ...

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

17/04/2014 07:54:22 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  THÔNG BÁOV/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây ...

Xem thêm

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

11/03/2014 06:50:32 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

03/03/2014 02:06:29 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

17/01/2014 06:29:48 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

17/07/2013 02:27:40 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI NHÂN SỰ

17/07/2013 02:25:25 NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

17/07/2013 02:22:19 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PXT NĂM 2013

26/04/2013 10:22:39 BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên PXT năm 2013Nghị quyết Đại hội đồng cổ ...

Xem thêm

GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

15/04/2013 02:24:53 GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ    Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013Dự thảo quy chế làm ...

Xem thêm

PXT: 22/3 Ngày ĐKCC Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

22/03/2013 06:26:12   Ngày 12/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 246/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ ...

Xem thêm

PXT: 6 tháng đầu năm lãi sau thuế 4.4 tỷ đồng

23/07/2012 08:54:12 CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lãi ròng 4.4 tỷ đồng. Đây được xem là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh nhiều ...

Xem thêm

PXT: 27/6 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền tỷ lệ 4%

06/06/2012 06:53:49 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tổ chức đăng ký: CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) Ngày giao dịch không ...

Xem thêm

Trang 5 trên 7« Trang đầu...34567