DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2020

08/04/2021 08:05:51 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về  Báo cáo thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 122-CBTT ve bao cao thuong nien nam 2020 cua Cong ty ...

Xem thêm

DOBC giải trình chênh lệch kết quả SXKD của BCTC năm 2020 trước và sau kiểm toán

23/03/2021 08:01:13 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình chênh lệch kết quả SXKD của BCTC năm 2020 trước và sau kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 99-Giai trinh chenh lech ket qua ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về công tác cán bộ

04/03/2021 16:37:04 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về  công tác cán bộ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 73-CBTT cong tac CB tai DOBC 

Xem thêm

DOBC công bố thông tin giải trình biến động kết quả SXKD năm 2020 so với năm 2019

21/01/2021 13:16:29 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình biến động kết quả SXKD  năm 2020 so với  năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: Giai trinh bien dong ket qua SXKD nam ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

20/01/2021 07:49:48 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Giao dịch cổ phiếu phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 1-thong bao giao dich ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

12/01/2021 15:52:03 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:Bao cao ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

07/01/2021 07:55:05 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:4-Thong bao thay ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường

18/11/2020 11:34:32 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về hoãn đại hội đồng cổ  đông bất thường. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 503-Hoan to chuc DHCD bat ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty

17/11/2020 13:59:04 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về  thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 497-CBTT ve viec ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về công tác cán bộ tại Công ty DOBC

07/11/2020 07:20:06 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về công tác cán bộ tại Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 486-Cong tac can bo tai Cong ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN DỪNG CƯỠNG CHẾ THUẾ

03/11/2020 09:31:49 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin dừng cưỡng chế thuế Công ty DOBC. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 476-Dung cuong che thue Cong ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

29/10/2020 15:58:02 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 474-Thoi giu chuc PGD ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

22/10/2020 13:48:50 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về lỗi xảy ra đối với website Công ty

13/10/2020 16:04:39 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về lỗi xảy ra đối với website Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 446-Tinh trang truc ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiễm và bầu bổ sung TV HĐQT

12/10/2020 11:24:46 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiễm và bầu bổ sung TV HĐQT. Quý cổ ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin giải trình theo yêu cầu công văn số 1504 của Sở GDCK TPHCM

05/10/2020 14:46:48 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin giải trình theo yêu cầu công văn số 1504 của Sở GDCK TPHCM. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BRVT

11/08/2020 11:34:27 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BRVT. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được soát xét quý II năm 2020 và Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh trên báo cáo tài chính đã được soát xét

04/08/2020 07:59:54 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp đã được soát xét quý II năm 2020 và Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ và ...

Xem thêm