DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

17/07/2013 02:27:40 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI NHÂN SỰ

17/07/2013 02:25:25 NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

17/07/2013 02:22:19 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PXT NĂM 2013

26/04/2013 10:22:39 BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên PXT năm 2013Nghị quyết Đại hội đồng cổ ...

Xem thêm

GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

15/04/2013 02:24:53 GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ    Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013Dự thảo quy chế làm ...

Xem thêm

PXT: 22/3 Ngày ĐKCC Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

22/03/2013 06:26:12   Ngày 12/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 246/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ ...

Xem thêm

PXT: 6 tháng đầu năm lãi sau thuế 4.4 tỷ đồng

23/07/2012 08:54:12 CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lãi ròng 4.4 tỷ đồng. Đây được xem là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh nhiều ...

Xem thêm

PXT: 27/6 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền tỷ lệ 4%

06/06/2012 06:53:49 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tổ chức đăng ký: CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) Ngày giao dịch không ...

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

02/05/2012 10:19:37 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

Giấy Mời và Các Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2012

11/04/2012 03:59:45 GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Dự thảo quy ...

Xem thêm

PXT: 30/3 – Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012

26/03/2012 07:01:42 Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 287/2012/TB-SGDHCM ngày 19/03/2012 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ ...

Xem thêm

PXT: NGHỊ QUYẾT MUA CỔ PHIẾU QUỸ

03/02/2012 08:14:17 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ VỀ VIỆC MUA CỔ PHIẾU QUỸ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

Nghị quyết ĐH Đồng CĐ Thường niên năm 2011 của PVC-PT

31/05/2011 01:31:32 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

Giấy Mời và Các Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2011

16/05/2011 02:26:19 Giấy Mời và Các Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2011 Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường ...

Xem thêm

PXT: 29/04 – Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

23/04/2011 03:33:29 Ngày 15/04/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 412/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu ...

Xem thêm

PXT: 24/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%

17/03/2011 02:29:03 Thời gian thanh toán: 14/04/2011. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tổ chức đăng ký: CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ...

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2010 CỦA PXT

08/03/2011 04:02:25 QUYẾT ĐỊNH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2010 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỞNG NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

02/03/2011 08:35:46 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

Trang 5 trên 6« Trang đầu...23456