DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

20/04/2016 03:22:02 PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trịVui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016

15/04/2016 02:29:31 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016 (chương trình Đại ...

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

08/03/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

17/02/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬCỦA UBCK NHÀ NƯỚC   Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

22/09/2015 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

25/07/2015 07:34:41 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

PXT Ký hợp đồng số 041/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloite Việt Nam

30/06/2015 02:01:22 Ngày 29/6/2015 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT, mã chứng khoán PXT) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 041/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloite Việt Nam về ...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

25/04/2015 07:44:34 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015

10/04/2015 03:04:42 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015   Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015.Quý cổ đông tham ...

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT – BAN GIÁM ĐỐC

03/12/2014 07:23:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT - BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

15/10/2014 01:02:41    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Phó giám đốc Công ty

29/07/2014 08:17:35 Kính gửi Quý cổ đông Ngày 28/7/2014 Hội đồng đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ( PVC-PT) đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Tô Xuân Mai - Ủy viên ...

Xem thêm

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT

29/04/2014 10:25:05 BIÊN BẢN -  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT VÀ TỜ TRÌNH THỎA THUẬN KHUNG GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ VÀ TỔNG CÔNG TY CỔ ...

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

17/04/2014 07:54:22 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  THÔNG BÁOV/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây ...

Xem thêm

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

11/03/2014 06:50:32 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

03/03/2014 02:06:29 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Trang 5 trên 7« Trang đầu...34567