DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

PXT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 1748-TB dang ky cuoi cung

HINH CK