DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 474-Thoi giu chuc PGD Cong ty

HINH CK