DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

DOBC công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

DOBC công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 

HINH CK

 

Các tin khác