DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính từ 01/01/2010 đến 30/9/2010

06/12/2010 09:52:37 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2010 đến 30/9/2010 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/12/2009 đến 31/12/2009

06/12/2010 09:48:19 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/12/2009 đến 31/12/2009 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/01/2009 đến 30/11/2009

06/12/2010 09:46:40 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2009 đến 30/11/2009 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2008

06/12/2010 09:38:19 Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Download file tại đây

Xem thêm

Ngày niêm yết và giao dịch đầu tiên của PXT

05/12/2010 20:09:28 PXT: Niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa ...

Xem thêm

Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần lần 2

05/12/2010 20:03:40 THÔNG BÁO V/v: Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần lần 2 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa ...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông lưu ký cổ phiếu

05/12/2010 19:51:48 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CỒ PHIẾU Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách ...

Xem thêm

Phát sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

05/12/2010 19:51:13 PHÁT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN - Thời gian: Trong giờ hành chính từ (7h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 27/4/2010. - Địa điểm: Phòng TCKT - Công ty ...

Xem thêm

Thông báo bảo lưu mã chứng khoán PXT

05/12/2010 19:19:52   THÔNG BÁO BẢO LƯU MÃ CHỨNG KHOÁN  Tên tổ chức đăng ký Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Tên tiếng Anh Petroleum Pipeline & Tank Construction Joint Stock Company Tên viết tắt PVC - ...

Xem thêm

Trang 10 trên 10« Trang đầu...678910