DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2018 09:42:58 Báo cáo tài chính Q2/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT- BCTC quý 2.2018 

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

12/07/2018 14:12:31 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 513- CBTT ky hop dong kiem ...

Xem thêm

PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

12/07/2018 07:37:14 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 39- Bao cao tinh hinh quan ...

Xem thêm

PXT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

06/07/2018 10:50:19 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: Thong bao giao dich co phieu cua nguoi ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

04/07/2018 07:17:49 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Quý cổ đông vui long xem file ...

Xem thêm

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

28/06/2018 08:32:48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

28/06/2018 08:24:07 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm:468- Bo nhiem Pho Giam Doc ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC

23/06/2018 07:21:08 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm:CBTT- thoi giu chuc ...

Xem thêm

PXT Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2018

21/06/2018 10:12:58 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán: PXT) công bố Biên bản và Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui long xem file đính ...

Xem thêm

Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2018

08/06/2018 11:02:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố: Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

08/06/2018 09:33:10 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018 với các nội dung liên quan, vui lòng xem file đính kèm:406- CBTT Dai ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng

06/06/2018 09:17:54 PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng một số việc xây dựng của Tổ máy số 2 - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: 399- ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 1/2018 so với cùng kỳ năm 2017

18/04/2018 07:35:37 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 1/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT-giai trinh ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

18/04/2018 07:32:40 Báo cáo tài chính Q1/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, vui lòng xem file đính kèm:PXT- BCTC quý 1.2018

Xem thêm

PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

17/04/2018 15:43:56 PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: 281-Xin gia han thoi gian to chuc hop DHDCD ...

Xem thêm

PXT giải trình chậm CBTT kết luận của cơ quan thuế

14/04/2018 07:08:33 PXT giải trình chậm công bố thông tin kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRVT, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: giai trinh cham CBTT

Xem thêm

PXT CBTT kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRVT

11/04/2018 08:13:25 PXT công bố thông tin kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRTV tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau:260- CBTT ket luan ...

Xem thêm

PXT công bố báo cáo thường niên năm 2017

02/04/2018 09:51:06 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Vui lòng xem file đính kèm: 228- Cong bo thong tin ve bao cao thuong nien 2017

Xem thêm

Trang 3 trên 1112345...10...Trang cuối »