DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

DOBC công bố thông tin Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/02/2019 10:58:59 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin chốt danh sách cổ đông

26/02/2019 15:18:02 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CP: PXT) công bố thông tin chốt danh sách cổ đông. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 109-CV- Chot danh sach co dong

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2018 so với cùng kỳ năm 2017

20/01/2019 14:05:56 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/01/2019 14:04:05 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính Q4/2018. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: PXT BCTC Q4-2018

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

18/01/2019 07:52:56 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Kế hoạch SXKD năm 2019

03/01/2019 16:50:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin Kế hoạch SXKD năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:07- CBTT ve KHSXKD nam 2019 cua ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin bổ nhiệm người người phụ trách quản trị Công ty

08/11/2018 13:44:50 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin bổ nhiệm người người phụ trách quản trị Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 810- ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2018 so với cùng kỳ năm 2017

20/10/2018 09:56:26 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q3/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/10/2018 09:52:28 Báo cáo tài chính Q3/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT- BCTC quý 3.2018

Xem thêm

PXT đính chính và bổ sung công văn của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

25/09/2018 16:53:03 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) xin đính chính và bổ sung công văn của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT giải trình yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán

31/08/2018 14:22:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán. Xin vui lòng xem file đính kèm: 662- giai ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ năm 2018

14/08/2018 18:08:34  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ năm 2018. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giải trình một ...

Xem thêm

PXT công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét

14/08/2018 16:29:41 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).Xem chi tiết tại đây: BCTC 30.06.2018 - PVCPT

Xem thêm

PXT công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

10/08/2018 15:18:02 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: bao cao giao ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh

02/08/2018 16:26:28 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 9. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:CBTT- Thay đổi giấy ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017

20/07/2018 09:45:17 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giải ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2018 09:42:58 Báo cáo tài chính Q2/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT- BCTC quý 2.2018 

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

12/07/2018 14:12:31 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 513- CBTT ky hop dong kiem ...

Xem thêm

Trang 4 trên 13« Trang đầu...23456...10...Trang cuối »