DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Q3/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

19/10/2016 20:22:15 Báo cáo tài chính Q3/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: Giải trình ý kiến nhấn mạnh BCTC bán niên năm 2016 đã soát xét

18/08/2016 08:54:12 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình những vấn đề nhấn mạnh trên Báo cáo Tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét như sau:Xem chi iết tại đây

Xem thêm

PXT: Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét

12/08/2016 08:12:19 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét với các nội dung:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT: GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SXKD QÚY 2 2016

26/07/2016 02:54:33 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2016 so với cùng kỳ năm ngoái với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:Xem chi tiết ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q2/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

21/07/2016 02:25:52 Báo cáo tài chính Q2/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

15/07/2016 08:56:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 như sau:Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu

07/06/2016 03:26:23 Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

31/05/2016 07:27:42 Thông báo giao dịch Cổ phiếu của ông Nguyễn Minh ChâuXem chi tiết tại đây

Xem thêm

Hội đồng quản trị PVC-PT ban hành Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng “Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1”

20/05/2016 06:36:17 Công Bố Thông Tin Trên Cổng Thông Tin Điện Tử Của Ủy Ban Chứng Khoáng Nhà Nước Và SGDCK TPHCMXem chi tiết tại đây

Xem thêm

Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin

12/05/2016 03:22:10 Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông TinXem chi tiết tại đâyPL03- Bản cung cấp thông tin

Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016

27/04/2016 09:54:53 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

27/04/2016 09:53:31 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q1/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

22/04/2016 03:31:44 Báo cáo tài chính Q1/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

PXT ký kết Hợp đồng thi công hệ thống vận chuyển than và đá vôi – DA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

21/04/2016 03:26:31 PXT ký kết Hợp đồng thi công hệ thống vận chuyển than và đá vôi - DA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

20/04/2016 03:22:02 PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trịVui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

15/04/2016 03:32:47 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016

15/04/2016 02:29:31 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016 (chương trình Đại ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán

29/03/2016 03:30:23 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Trang 5 trên 10« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »