DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Hội đồng quản trị PVC-PT ban hành Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng “Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1”

20/05/2016 06:36:17 Công Bố Thông Tin Trên Cổng Thông Tin Điện Tử Của Ủy Ban Chứng Khoáng Nhà Nước Và SGDCK TPHCMXem chi tiết tại đây

Xem thêm

Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin

12/05/2016 03:22:10 Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông TinXem chi tiết tại đâyPL03- Bản cung cấp thông tin

Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016

27/04/2016 09:54:53 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

27/04/2016 09:53:31 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q1/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

22/04/2016 03:31:44 Báo cáo tài chính Q1/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

PXT ký kết Hợp đồng thi công hệ thống vận chuyển than và đá vôi – DA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

21/04/2016 03:26:31 PXT ký kết Hợp đồng thi công hệ thống vận chuyển than và đá vôi - DA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

20/04/2016 03:22:02 PXT công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trịVui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

15/04/2016 03:32:47 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016

15/04/2016 02:29:31 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016 (chương trình Đại ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán

29/03/2016 03:30:23 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

08/03/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

17/02/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬCỦA UBCK NHÀ NƯỚC   Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/01/2016 17:00:00 Báo cáo tài chính Q4/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q3/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/10/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính Q3/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

22/09/2015 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015

13/08/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015  Xem chi tiết tại đây:  

Xem thêm

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

09/08/2015 17:00:00 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ     ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2015: vui lòng xem file đính kèmĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2014: vui lòng xem file đính kèmĐIỀU ...

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

25/07/2015 07:34:41 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

Trang 5 trên 10« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »