DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

28/04/2011 07:54:36 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q1/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

28/04/2011 07:54:36 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: 29/04 – Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

23/04/2011 03:33:29 Ngày 15/04/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 412/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

29/03/2011 08:44:27 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Download file tại đây

Xem thêm

PXT: 24/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%

17/03/2011 02:29:03 Thời gian thanh toán: 14/04/2011. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tổ chức đăng ký: CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ...

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2010 CỦA PXT

08/03/2011 04:02:25 QUYẾT ĐỊNH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2010 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỞNG NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

02/03/2011 08:35:46 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

02/03/2011 08:22:07 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PVC-PT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

28/02/2011 03:50:38  Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2011, tại Khách sạn Dầu khí thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán PXT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông ...

Xem thêm

PXT: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế Q4/2010 so với Q4/2009

23/02/2011 04:14:26 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế Q4/2010 so với Q4/2009 như sau: Download file

Xem thêm

Tổ chức đại hội Cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí

15/02/2011 07:04:47 Ngày 14/02/2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường Ống Bể chứa Dầu khí đã gửi Thư mời Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường cho các Cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ...

Xem thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

11/01/2011 03:25:56 THÔNG BÁO Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Ngày 10 tháng 01 năm 2011 Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh có Thông báo số 23/2011/TB-SGDHCM về ...

Xem thêm

PXT: Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát

30/12/2010 03:53:57 PXT: Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau: File đính ...

Xem thêm

PXT: Bầu ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

09/12/2010 01:48:06 PXT: Bầu ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau: File đính ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/01/2010 đến 30/9/2010

06/12/2010 09:52:37 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2010 đến 30/9/2010 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/12/2009 đến 31/12/2009

06/12/2010 09:48:19 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/12/2009 đến 31/12/2009 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/01/2009 đến 30/11/2009

06/12/2010 09:46:40 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2009 đến 30/11/2009 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2008

06/12/2010 09:38:19 Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Download file tại đây

Xem thêm

Trang 9 trên 10« Trang đầu...678910