DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên » PXT công bố báo cáo thường niên năm 2017

PXT công bố báo cáo thường niên năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ 

Vui lòng xem file đính kèm: 228- Cong bo thong tin ve bao cao thuong nien 2017

HINH CK