DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin bổ nhiệm người người phụ trách quản trị Công ty

PXT công bố thông tin bổ nhiệm người người phụ trách quản trị Công ty

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin bổ nhiệm người người phụ trách quản trị Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 810- Bo nhiem nguoi phu trach quan tri Cong ty