DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

PXT công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: bao cao giao dich co dong noi bo