DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 513- CBTT ky hop dong kiem toan