DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng

PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng

HINH CK

PXT công bố thông tin ký kết hợp đồng một số việc xây dựng của Tổ máy số 2 – Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: 399- Thong qua chap thuan ky hop dong mot so viec XD to may so 2 DA TB2 (1)