DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh

PXT công bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 9. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

  1. CBTT- Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 9
  2. Giay phep dang ky kinh doanh – lan 9 – ngay 31-7-2018