DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

no-image

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

Các tin khác