DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm:CBTT- thoi giu chuc pho giam doc