DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT đính chính và bổ sung công văn của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

PXT đính chính và bổ sung công văn của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) xin đính chính và bổ sung công văn của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: PXT- CV số 720 ve viec dinh chinh va bo sung cong van phuc dap cua Deloitte-