DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2.2018 so với cùng kỳ