DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình một số nội dung tại Báo cáo kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017

PXT giải trình một số nội dung tại Báo cáo kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại Báo cáo kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giai trinh y kien ngoai tru va nhan manh bao cao kiem toan ve BCTC 2017