DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán

PXT giải trình yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán. Xin vui lòng xem file đính kèm: 662- giai trinh viec chua kahc phuc duoc y kien ngoai tru va nha manh tai cong van 222 va phuong an khac phuc y kien kiem toan 2018